Share |
路線資訊 網站其他資訊 交通歷史室 博客

江門市

請選擇所需資料

起訖點 主要途經 營運商
香港 <> 江門 海洋公園,銅鑼灣,灣仔,上環,尖沙咀,九龍站,旺角,太子,調景嶺,坑口,油塘,觀塘,牛頭角,黃大仙,沙田,大圍站,荃灣,屯門,香港國際機場,深圳灣口岸,金匯世紀廣場
香港 <> 江門 灣仔,中上環,尖沙咀,旺角太子,觀塘,大圍,荃灣,屯門,香港機場,迪士尼樂園,深圳灣口岸 / 港珠澳大橋香港口岸,江門摩旅酒店,勝利車站
香港 <> 新會 銅鑼灣,灣仔,中上環,尖沙咀,旺角太子,觀塘,大圍,荃灣,屯門,香港機場,迪士尼樂園,深圳灣口岸 / 港珠澳大橋香港口岸,岡州賓館,柏高•雅酒店
香港 <> 江門新會 尖沙咀,油麻地,太子,觀塘,鑽石山,葵芳,沙田,荃灣,屯門,元朗,香港機場,深圳灣口岸,新會萬達廣場,江門站
香港 <> 台山 尖沙咀,油麻地,太子,觀塘,鑽石山,葵芳,沙田,荃灣,屯門,元朗,香港機場,深圳灣口岸,五月花大酒店
香港 <> 台山 灣仔,上環,太子,荃灣,屯門,香港機場,深圳灣口岸,嘉旺公館,台山汽車總站
香港、珠海 <> 台山 尖沙咀,太子,荃灣,香港機場,港珠澳大橋香港口岸、珠海口岸,嘉旺公館,台山汽車總站
香港 <> 鶴山 尖沙咀,油麻地,太子,葵芳,觀塘,鑽石山,葵芳,沙田,荃灣,屯門,元朗,香港機場,深圳灣口岸,鶴山沙坪鎮
香港 <> 鶴山 銅鑼灣,灣仔,中上環,尖沙咀,旺角太子,觀塘,大圍,荃灣,屯門,香港機場,迪士尼樂園,深圳灣口岸,鶴山沙坪鎮
香港 <> 鶴山 銅鑼灣,灣仔,中上環,尖沙咀,九龍站,旺角,太子,調景嶺,坑口,油塘,觀塘,牛頭角,黃大仙,沙田,大圍,荃灣,屯門,香港國際機場,迪士尼樂園,深圳灣口岸,鶴山沙坪鎮,鶴山汽車總站
珠海拱北(澳門) <> 江門 拱北口岸,勝利車站
鶴山、高明 <> 珠海拱北(澳門) 鶴山威晟商旅,高明瓻瞻j酒店,拱北口岸 / 珠海城軌站
香港 <> 開平 灣仔,上環,太子,荃灣,深圳灣口岸,開平大潤發,開平潭江半島酒店
珠海拱北 <> 開平 拱北口岸,開平潭江半島酒店
澳門 <> 開平 威尼斯人酒店,富豪酒店(北行班次),橫琴口岸,開平中旅,開平潭江半島酒店
珠海拱北 <> 開平 拱北口岸,開平車站
珠海拱北 <> 新會 拱北口岸,新會車站


Copyright © 2012-2024 i-busnet.com (China). All Rights Reserved.